ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ - ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 2734/1999

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ:

(Δια του πληρεξουσίου δικηγόρου κ. Μωραΐτη Δημητρίου) 

 

·         ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΩΝ ΑΝΟΧΗΣ.  

1)      Να χορηγείται πιστοποιητικό άσκησης επαγγέλματος σε όλα τα ενήλικα πρόσωπα, το οποίο να είναι ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ και να ισχύει ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ.

2)      Να καταργηθεί η χορήγηση των πιστοποιητικών άσκησης επαγγέλματος από την Νομαρχία του τόπου κατοικίας του εκδιδόμενου προσώπου και να ορισθεί μια κεντρική υπηρεσία, προκειμένου να αποφευχθεί η γραφειοκρατία (σήμερα η έκδοση ενός πιστοποιητικού διαρκεί έως και 6 μήνες).

3)      Να μειωθεί το όριο ηλικίας των υπηρετικών προσωπικών σε οίκους ανοχής από τα πενήντα έτη στα σαράντα έτη. 

 

·         ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΩΝ ΑΝΟΧΗΣ (ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ). 

1)      Να μειωθεί η απόσταση από 200 μέτρα σε ακτίνα που ισχύει σε 100 μέτρα σε ακτίνα (50 μέτρα σε ευθεία γραμμή είναι η πρόταση του Δήμου Αθηναίων).

2)      Να χορηγείται άδεια εγκατάστασης από τους Δήμους κατά δέσμια αρμοδιότητα και να είναι υποχρεωτική η χορήγηση αδειών εγκατάστασης σε οίκους ανοχής από όλους τους Δήμους και Κοινότητες (τουλάχιστον ανά 3.000 κατοίκους).

3)      Να καταργηθούν οι υπόλοιποι περιορισμοί του Νόμου που αφορούν την εγκατάσταση οίκων ανοχής εκτός από τους περιορισμούς των σχολείων, νηπιαγωγείων, παιδικών σταθμών. 

4)      Να φορολογηθούν τα εκδιδόμενα πρόσωπα και να υποχρεωθούν οι κάτοχοι πιστοποιητικών ασκήσεως επαγγέλματος να τηρούν μπλοκ παροχής υπηρεσιών ως ελεύθεροι επαγγελματίες και να γίνει υποχρεωτική η ασφάλισή τους στο ΙΚΑ, καθώς τώρα θεωρείται προαιρετική. 

5)      Να χορηγούνται τόσες άδειες εγκατάστασης όσες και οι ανεξάρτητες είσοδοι.

6)      Να καταργηθούν οι περιορισμοί που αφορούν τη μη χορήγηση άδειας εγκατάστασης σε διατηρητέα κτίρια.

7)      Η συναίνεση του ιδιοκτήτη να περιορίζεται μόνο στο μισθωτήριο συμβόλαιο.

8)      Να αυξάνεται ο αριθμός των χορηγούμενων αδειών σε Δήμους όπου υπάρχουν λιμάνια ή στρατόπεδα.