Ελεγκτικό Συνέδριο

Δικτυακός τόπος για την ανώτατη εθνική Αρχή Ελέγχου της διαχείρισης του δημοσίου χρήματος, προκήρυξη διαγωνισμού πρόσληψης υπαλλήλων.