ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ( Δικηγόρος)

Γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπουδές: Τμήμα Νομικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Συμμετοχή σε σεμινάρια Ποινικού Δικαίου, Διοικητικού Δικαίου. Ειδίκευση στο Ποινικό, Διοικητικό Δίκαιο. Γλώσσες: Αγγλικά.