ΒΑΡΔΑΛΑ ΜΑΡΙΑ (Δικηγόρος)

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1990. Σπουδές: Τμήμα Νομικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ειδίκευση Ποινικό Δίκαιο, Εμπορικό Δίκαιο, Διοικητικό Δίκαιο.Γλώσσες: Αγγλικά, Ισπανικά.