Τομείς Ειδίκευσης


Ποινικό Δίκαιο

Το γραφείο μας, με απόλυτη επάρκεια, συμβουλεύει και παρίσταται σε κάθε υπόθεση Ποινικού Δικαίου, με ειδίκευση σε θέματα Δικαίου Εγκλημάτων κατά Ζωής (Σωματεμπορία - Ανθρωποκτονίες κλπ), Δικαίου Αλλοδαπών...
Διαβάστε περισσότερα


Αστικό Δίκαιο

Το γραφείο μας, με απόλυτη επάρκεια, συμβουλεύει και παρίσταται σε κάθε υπόθεση Αστικού Δικαίου. Ειδίκευση στο Νόμο Υπερχρεωμένων Νοικοκυριών και Συναφή Θεμάτων) ...
Διαβάστε περισσότερα


Δημόσιο – Διοικητικό Δίκαιο

Το γραφείο μας, με απόλυτη επάρκεια, συμβουλεύει και παρίσταται σε κάθε υπόθεση Δημοσίου και Διοικητικού Δικαίου, με ειδίκευση σε θέματα νομιμοποίησης αλλοδαπών, αποσφραγίσεις κέντρων διασκέδασης....
Διαβάστε περισσότερα


Εργατικό Δίκαιο

Εξειδίκευση στα θέματα του εργατικού δικαίου, τόσο στον Ιδιωτικό όσο και στο Δημόσιο τομέα, αλλά και δραστηριοποίηση σε κάθε ζήτημα που αφορά στο Δημόσιο-Διοικητικό Δίκαιο....
Διαβάστε περισσότερα


Σωματεία

Εργατικά, Δημοσίων Υπαλλήλων, Επαγγελματικά, Αθλητικά, Πολιτιστικά, Καλλιτεχνικά και λοιπά σωματεία....
Διαβάστε περισσότερα


Αυτοκίνητα – Ασφαλιστικές εταιρίες

Εμπειρία στην επίλυση κάθε ζητήματος που αφορά στον τομέα αυτόν. Συνεργασία με ασφαλιστικές εταιρίες και πρακτορεία....
Διαβάστε περισσότερα


Μισθώσεις

Έγκαιρα και κατάλληλα ενημερωμένοι αντιμετωπίζουμε με επιτυχία κάθε μισθωτική υπόθεση και διαφορά....
Διαβάστε περισσότερα