Ποινικό Δίκαιο

Το γραφείο μας, με απόλυτη επάρκεια, συμβουλεύει και παρίσταται σε κάθε υπόθεση Ποινικού Δικαίου, με ειδίκευση σε θέματα Δικαίου Εγκλημάτων κατά Ζωής (Σωματεμπορία - Ανθρωποκτονίες κλπ), Δικαίου Αλλοδαπών (Μετανάστευση - Νομιμοποίηση), Εκδιδόμενων Προσώπων (Έκδοση Πιστοποιητικών - Αυτόφωρη Διαδικασία).