Αστικό Δίκαιο

Το γραφείο μας, με απόλυτη επάρκεια, συμβουλεύει και παρίσταται σε κάθε υπόθεση Αστικού Δικαίου. Ειδίκευση στο Νόμο Υπερχρεωμένων Νοικοκυριών και Συναφή Θεμάτων)