Δημόσιο – Διοικητικό Δίκαιο

Το γραφείο μας, με απόλυτη επάρκεια, συμβουλεύει και παρίσταται σε κάθε υπόθεση Δημοσίου και Διοικητικού Δικαίου, με ειδίκευση σε θέματα νομιμοποίησης αλλοδαπών, αποσφραγίσεις κέντρων διασκέδασης.