Εργατικό Δίκαιο

Εξειδίκευση στα θέματα του εργατικού δικαίου, τόσο στον Ιδιωτικό όσο και στο Δημόσιο τομέα, αλλά και δραστηριοποίηση σε κάθε ζήτημα που αφορά στο Δημόσιο-Διοικητικό Δίκαιο.